Den Boer Managementadvies
Begrippen
HomeKwaliteitsmanagementArbeidsomstandigheden & VeiligheidMilieumanagementVeiligheidAdviseringInterim managementProjectmanagementRASCI-methodeBergrippen & afkortingenNuttige linksContact- & adresgegevens

 

 

Arbeidsomstandigheden volgens de OHSAS 18001-norm, Arbo-managementsystemen - Specificatie:
Arbeidsomstandigheden zijn alle omstandigheden en factoren die van invloed zijn op het welzijn van medewerkers, tijdelijke werknemers, personeel van aannemers, bezoekers en alle andere personen die zich op de werkplek bevinden.

Interim management volgens de RIM (Raad voor Interimmanagement):
Het op tijdelijke basis managen en doorvoeren van structurele veranderingen binnen organisaties, veelal door gebruikmaking van specifieke kennis, kunde en ervaring.

Kwaliteit volgens de NEN-EN-ISO 9000:2000-norm, Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst:
Kwaliteit is de mate waarin een geheel van eigenschappen en kenmerken (= onderscheidend karakteristiek) voldoet aan de eisen (= behoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is).

Milieu volgens de NEN-EN-ISO14001-norm, Milieuzorgsystemen, eisen en richtlijnen voor gebruik:
Milieu is de omgeving (zich uitstrekkende van binnen een organisatie tot de gehele wereld) waarin een organisatie opereert met inbegrip van lucht, water, bodem, natuurlijke hulpbronnen, flora, fauna, mensen en hun onderlinge samenhang.

Organisatie-advies volgens de ROA (Raad van Organisatie-Adviesbureaus):
Organisatieadvies is een deskundige en onafhankelijke bijdrage aan het vaststellen, analyseren en oplossen van beleidsmatige en organisatorische vraagstukken, die zich binnen en/of met betrekking tot een organisatie en/of tussen organisaties voordoen.

Heeft u nog vragen?

Laat het ons weten en neem nu nog contact op!

 


Suggesties? Stuur dan een mailtje naar onze webmaster!